011-35276666
khazartransfo@gmail.com

تازه ترین دستگاه جوشکاری از آب آتش می سازد

تازه ترین دستگاه جوشکاری از آب آتش می سازد

تازه ترین دستگاه جوشکاری از آب آتش می سازد

جزئیات

آیا می توان از آب آتش ساخت؟ چگونه می توان وسیله ای ساخت که شکل دهی فلزات را ارزان تر و امن تر کند؟ به تازگی در یکی از مراکز تحقیقات اروپایی نمونه اولیه دستگاهی تولید شده که از آب، آتش می سازد. دستگاهی که می تواند صنعت لحیم کاری و جوشکاری را متحول نماید. آندرو الیس از جمله پژوهشگران فعال در این زمینه است. او می گوید: " این یک دستگاه الکترولیز است که با برق شهری عمل می کند و می تواند اکسیژن و هیدروژن آب را تجزیه کند. این گازها وارد لوله ای ویژه شده و سپس مشتعل می شوند تا مثل سوخت برای جوشکاری یا لحیم کردن به کار گرفته شوند. در یک کلام آب را به آتش تبدیل می کند. " تا امروز دلیل اصلی عدم استفاده از این فناوری بهای بالای استفاده از این گونه دستگاه ها برای تجزیه گاز از طریق برق بوده است، اما پژوهشگران این مرکز سعی دارند راه حلی برای این مساله نیز بیابند. آندرو الیس می افزاید: " یک تیم شیمیدان در حال کار و تحقیق در این زمینه هستند. هدف آنها یافتن فرمول های کارآمدتر برای افزایش عملکرد دستگاه الکترولیز و کاهش هزینه ها است. در این راستا کاتالیزورهای مختلفی آزمایش شدند و مواد جایگزین و ارزان تر از پلاتین مورد استفاده در این دستگاه نیز در نظر گرفته شده است که در مجموع نتیجه بخش بودند. "

15 مرداد 1398

آیا می توان از آب آتش ساخت؟ چگونه می توان وسیله ای ساخت که شکل دهی فلزات را ارزان تر و امن تر کند؟ به تازگی در یکی از مراکز تحقیقات اروپایی نمونه اولیه دستگاهی تولید شده که از آب، آتش می سازد. دستگاهی که می تواند صنعت لحیم کاری و جوشکاری را متحول نماید.

آندرو الیس از جمله پژوهشگران فعال در این زمینه است. او می گوید: " این یک دستگاه الکترولیز است که با برق شهری عمل می کند و می تواند اکسیژن و هیدروژن آب را تجزیه کند. این گازها وارد لوله ای ویژه شده و سپس مشتعل می شوند تا مثل سوخت برای جوشکاری یا لحیم کردن به کار گرفته شوند. در یک کلام آب را به آتش تبدیل می کند. "

تا امروز دلیل اصلی عدم استفاده از این فناوری بهای بالای استفاده از این گونه دستگاه ها برای تجزیه گاز از طریق برق بوده است، اما پژوهشگران این مرکز سعی دارند راه حلی برای این مساله نیز بیابند. آندرو الیس می افزاید: " یک تیم شیمیدان در حال کار و تحقیق در این زمینه هستند. هدف آنها یافتن فرمول های کارآمدتر برای افزایش عملکرد دستگاه الکترولیز و کاهش هزینه ها است. در این راستا کاتالیزورهای مختلفی آزمایش شدند و مواد جایگزین و ارزان تر از پلاتین مورد استفاده در این دستگاه نیز در نظر گرفته شده است که در مجموع نتیجه بخش بودند. "

نتیجه اینکه آتش تولیده شده کم خطرتر و قابل استفاده تر از نمونه های معمول است. روری اونلی کارشناس و مشاور در جوشکاری می گوید: " می بینید که شعله این دستگاه از دستگاه های جوشکاری اکسی استیلن روشن تر است. آتش زمان خروج از دهانه لوله داغ نیست و تشعشع آن نیز کمتر است و در نتیجه برای چشم آزار دهنده نبوده و نیازی به استفاده از عینک های ویژه جوشکاری نمی باشد. "

ذخیره استیلن آن هم در مخازن تحت فشار، همواره خطرناک بوده و در برخی مناطق ممنوع شده است. استفاده از آن در برخی صنایع مثل آلومینیوم بسیار خطرناک است. استیون بینس کارشناس فلزات و مشاور این پروژه است، او می گوید: " یکی از جنبه های منفی جوشکاری با استیلن آن است که دمای آتش و سرعت جوش و ترکیب فلزات بسیار بالا است. اما جوشکاری با آتش تولیده شده از هیدروژن بسیار امن تر و قابل کنترل تر است. و وقتی که می سوزد آب تولید می کند. "

نیک لودفورد پژوهشگر فلزات بر این باور است که " براساس محاسبات ما، بهای مصرف گاز در این نمونه اولیه ۲۰ بار ارزان تر از دستگاه های معمول است. به ویژه که مخارج مربوط به تولید و ذخیره گاز و همچنین بیمه دستگاه های کنونی بسیار زیاد است ". بی تردید استفاده از این فناوری جدید به شرکت های کوچک و متوسطی که از منظر اقتصادی در مضیقه هستند، کمک خواهد کرد. در حال حاضر متخصصان جوشکاری در بریتانیا نمونه اولیه این دستگاه را آزمایش می کنند.

روری اونلی می گوید: " یکی از محاسن این دستگاه آن است که دهانه لوله هیچگاه داغ نمی شود. چرا که در واقع شعله های آتش تنها وقتی از دهانه خارج می شوند می سوزند، در نتیجه درون لوله و دهانه آن کامل سرد است و هر چقدر هم از آن استفاد کنید، این بخش داغ نمی شود و وقتی دستگاه را خاموش می کنید نیز می توانید با خیالی راحت هر کجا که می خواهید قرارش دهید. "

 

اخبار مرتبط