011-35276666
khazartransfo@gmail.com

اسفند روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

 اسفند روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

اسفند روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

جزئیات

5 اسفند روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

5 اسفند 1402



مهندسی اصطلاحی است که نشان از تدبیر، خلاقیت و تعهد دارد؛ می شود با آن از گل نرم تا فولاد سخت، طرحی نو در انداخت و وقتی با عشق در آمیزد، جهانی را آباد می سازد.

۵ اسفند روز بزرگداشت دانشمند بزرگ ایرانی، خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس بر تمام مهندسان عزیز مبارک






اخبار مرتبط