011-35276666
khazartransfo@gmail.com

آی سی آپ امپ LM324

قیمت واحد 3060تومان
تخفیف 3400تومان 340تومان

محصولات مرتبط


ای سی LM324 درون خود دارای چهار عدد تقویت کننده عملیاتی کم مصرف (Operational amplifier) یا به اختصار Op-amps می باشد که در مدارات و پروژه هایی که نیاز به تعداد زیادی اپ امپ داریم, استفاده از ای سی LM324 باعث کوچکتر شدن ابعاد مدار می شود و از پیچیده شدن مدار جلوگیری می کند. یکی از کاربردهای این ای سی در رباتیک بخصوص ربات های مسیریاب و مشابه ان می باشد که برای تبدیل خروجی انالوگ سنسورها به خروجی دیجیتال استفاده می شود.  همانطور که مشاهده می کنید ای سی LM324 دارای 14 پایه می باشد

پایه های 4 و 11 این ای سی برای اتصال به تغذیه می باشند که حداقل ولتاژ تغذیه 3 ولت DC و حداکثر 30 ولت DC می باشد. با تغذیه دوبل (متقارن) حداقل 1.5± ولت و حداکثر 15± ولت می باشد.

همانطور که گفته شد این ای سی دارای 4 عدد اپ امپ یا تقویت کننده عملیاتی درون خود است که پایه های ورودی معکوس کننده و غیرمعکوس کننده و خروجی هر کدام از این اپ امپ ها در تصویر بالا مشخص است. به عنوان مثال برای اپ امپ اول (اپ امپ 1) پایه شماره 2 ای سی ورودی معکوس کننده, پایه شماره 3 ای سی ورودی غیرمعکوس کننده و پایه شماره 1 خروجی اپ امپ اول می باشد.

عملکرد ای سی اپ امپ LM324 به این صورت است که وقتی ولتاژ پایه ورودی مثبت (پایه غیرمعکوس کننده) هر کدام از اپ امپ ها (1 تا 4) از ولتاژ پایه ورودی منفی (پایه معکوس کننده) ان بیشتر باشد, پایه خروجی ان اپ امپ برابر با ولتاژ مثبت تغذیه VCC می شود (ولتاژ خروجی برابر با ولتاژ پایه 4 ای سی که همان ولتاژ مثبت تغذیه است می شود) و در حالت برعکس نیز یعنی زمانی که ولتاژ ورودی منفی از ورودی مثبت بیشتر شود, پایه خروجی اپ امپ مورد نظر برابر ولتاژ منفی تغذیه GND می شود (ولتاژ خروجی برابر با ولتاژ پایه 11 ای سی که همان ولتاژ منفی تغذیه است می شود)

5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید